VAD VI GÖR

Omsorg om det som är värt att bevara

Puts, gjutjärn, kalkfärger, knuthalsar, blyinfattade fönster, gravvårdar och gamla ritningar – det är sådant som får oss att ha kul på jobbet. Som byggnadsantikvarier brinner vi för kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Tillsammans med våra uppdragsgivare tar vi fram underlag för att bevara, vårda och utveckla allt från trappuppgångar till hela stadsdelar.

VAD VI VILL

Sprida kunskap och inspirera

Att bara bevara är inte nog. Vårt engagemang sträcker sig ofta längre. Vi vill dela med oss av vår kunskap och ge förståelse för de byggnader och miljöer som våra uppdragsgivare förvaltar. På så sätt kan vi inspirera till kreativa lösningar så att värdefulla miljöer både kan användas i nutid och bevaras för framtiden på ett bra sätt.

SÅ GÖR VI DET

Ett stort nätverk av kunskap

Vi gillar att jobba tillsammans med andra. Ingen blir någonsin fullärd i vårt yrke, så att lära av varandra är en förutsättning för lyckade projekt. Därför arbetar vi i ett brett nätverk med företag inom olika kompetensområden. Tillsammans med entreprenörer, hantverkare, konservatorer, ingenjörer, landskapsarkitekter, trädgårdsmästare, möbelsnickare och arkitekter tar vi fram lösningar som håller för framtiden.

Tjänster