FRÅN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR TILL STATLIGA VERK

Ett axplock av våra uppdragsgivare

Vi arbetar inte bara med stora projekt som löper över lång tid. Funderar ni över hur trapphusets färgsättning såg ut i original, eller vad som är tillåtet att göra i en K-märkt villa? Vi hjälper gärna till att reda ut begreppen.

Tjänster