HJÄLPER DIG FÖLJA KULTURMILJÖLAGEN

Antikvarisk medverkande – sakkunnig kontrollant

Vi anlitas ofta som antikvarisk medverkande för byggnader som är skyddade enligt kulturmiljölagen (KML). I den rollen hjälper vi fastighetsägare och förvaltare både med specifika bevarandefrågor och i kontakten med berörda myndigheter. Uppdraget innebär också att en antikvarisk rapport och ett slutintyg upprättas. Vi är också certifierade som sakkunniga kontrollanter för kulturvärden, (KUL) enligt plan- och bygglagen. I de uppdragen upprättar vi antikvariska utlåtanden och kontrollplaner för kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Tjänster