FÖRDJUPAD KUNSKAP

Antikvariska utredningar – specialiststöd

En antikvarisk utredning eller specialiststöd kan behövas när en byggnad eller miljö står inför en förändring. Utredningen ger en fördjupad kunskap om de existerande kulturhistoriska värden som kan beröras av förändringen och visar också hur man bör förhålla sig till dessa. Acanthus anlitas när kommuner, myndigheter, fastighetsägare eller andra intressenter behöver specialiststöd i antikvariska frågor. Vi hjälper gärna till oavsett om det är ett specifikt större kunskapsområde eller en mindre frågeställning som behöver utredas.

Tjänster