SKYDD AV SÄRSKILDA VÄRDEN

Kulturmiljöunderlag

Inför förändringar av en kulturmiljö finns ofta ett behov av fördjupad kunskap om platsens särskilda värden. Ett kulturmiljöunderlag identifierar också konfliktpunkter där förändringsprojektet kan påverka kulturmiljön negativt. För att möjliggöra ett bevarande av de kulturhistoriska värdena upprättas ofta ett förslag på åtgärder.

Acanthus har gedigen erfarenhet av att upprätta kulturmiljöunderlag. Detta arbete utför vi ofta i samarbete med andra yrkeskategorier.

Tjänster