EXPERTSTÖD

Kyrkor och kyrkogårdar

Acanthus har lång erfarenhet av att arbeta med komplexa kyrko- och kyrkogårdsprojekt. Uppdragen innefattar bland annat restaurering och ombyggnad samt framtagande av vård- och underhållsplaner. Vi fungerar också som expertstöd vid skadebedömningar och kulturhistorisk inventering.

Tjänster