NYANSER OCH MATERIALVAL

Material och kulörprogram

Vi har stor kunskap om historiska byggnadsmaterial, färger och kulörer. När en äldre byggnad ska restaureras eller förändras dyker det många gånger upp frågor om tidigare material och färgsättning. Acanthus utför ofta färgundersökningar för att skapa kunskap om ursprungligt utseende och materialval. Utifrån den kunskapen hjälper vi sedan till att ta fram anpassade antikvariska kulörprogram för ny färgsättning.

Tjänster