ANALYSER OCH BESKRIVNINGAR

MKB – Kulturmiljö

När ett samhällsbyggnadsprojekt hotar att påverka olika riksintressen upprättas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Detta kan innefatta kulturmiljöer med riksintresse. Acanthus medverkar ofta i arbetet med att upprätta beskrivningar av kulturmiljöns befintliga värden och kvaliteter. Därefter görs analys och beskrivningar av projektets effekter och konsekvenser för kulturmiljön.

Tjänster