VID ARBETE MED VÄRDEFULL MILJÖ

Restaurering och ombyggnad

När en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö ska restaureras eller byggas om är det viktigt att allt görs på rätt sätt. Här hjälper Acanthus till med förundersökningar och projekteringshandlingar. Dessa fungerar sedan som underlag för upphandling av entreprenaden samt som tillståndshandlingar till berörda myndigheter. De kan bestå av antikvariska åtgärdsprogram, rums- eller byggbeskrivningar, platsbesök med bedömning och besiktning. Arbetet görs ofta i samarbete med flera andra yrkeskompetenser.

Tjänster