TILLSTÅNDSPRÖVNING OCH BIDRAGSANSÖKAN

Vård- och underhållsplaner

En vård- och underhållsplan gör det möjligt att bevara en byggnad eller miljös kulturhistoriska värden och underlättar vid tillståndsprövning och bidragsansökan. Acanthus hjälper ofta till med att upprätta dessa planer med beskrivningar, antikvarisk beskrivning, åtgärdsprogram och kostnadsuppskattning. Vanligtvis omfattar Vård- och underhållsplanen ett tidsintervall på ca 20 år vilket gör det samlade dokumentet till ett mycket bra hjälpmedel i det långsiktiga förvaltningsarbetet.

Tjänster